Rata


Pelataan Veikkolan frispeegolf radalla jossa käytetään ns am versiota ja johon on lisätty kaksi lisä väylää 19 ja 20 jotka sijaitsevat urheilukentällä.

normaali par lukemista poiketen väylät 6 ja 11 pelataan par4 ja 12 par5.

väylät 19 ja 20 ovat par3 ja pituudeltaan 135m ja 139m metriä pitkiä , joten radan par tähän kilpailuun on 66.

OB rajoja ei ole tässä kilpailussa ollenkaan, mandot väylillä 7,12 ja 17 kaikissa mandoissa missatessa mandon jatketaan edelliseltä heittopaikalta, eli yhtään DZ heittopaikkaa ei ole voimassa.

 

Väylä Pituus/m PAR Väyläkuvaukset.
1 81 3 Vasemmalle kaartava metsäväylä, kori kapenevan puukujan päässä.
2 69 3 Kori suoraan edessä kummun takana, vaihtoehtoinen väylävalinta oikealta tai vasemmalta puukujan läpi aukealle, kori piilossa.
3 84 3 Kori alhaalla kallion juuressa vasemmalla piilossa.
4 97 3 Kori suoraan edessä kivikasojen välistä puiden ohi ja maa korinluona viettää vasemmalle pieneen alamäkeen.
5 85 3 Kori mäkeä ylös loivasti oikealle, korin vieressä vasemmalla kallio viettää jyrkästi alaspäin.
6 114 4 väylä kulkee suoraan nyppylän yli loivasti alamäkeä vasemmalle kaartaen, kori kallion reunassa ,takana jyrkkä alamäki.
7 112 3 jyrkkä alamäki suoraan jossa mando oikealla jatkuen oikealle loivaan ylämäkeen jonka päässä kori löytyy kallion reunasta 
8 88 3 väylä kulkee suoraan tien yli ylämäkeen loivasti kaartaen vasemmalle, kori ylös menevän tien reunassa ennen jyrkkenevää ylämäkeä.
9 74 3 väylä kulkee suoraan ylös kallion kolon yli kaartaen voimakkaasti vasemmalle, kori tien takana aukealla.
10 93 3 loivasti vasemmalle kaartava puukuja jonka aukealta perältä kori näkyy. 
11 123 4 väylä suoraan isojen puiden kujaa pitkin 75m josta kaartaa loivasti oikealle, jossa kori aukealla.
12 178 5 2 mandoa oikealla. suoraan takimmaiselle kalliolle 105m josta väylä kaartuu vasemmalle 73m alamäkeen kapenevan puukujan perällä kori odottaa. 
13 66 3 kalliolta kalliolle heitettävä kaunis laakson ylitys kalliolle jossa kori näkyy, jonka takana äkkijyrkkä pudotus 6-8m.
14 104 3 fore miehen speciaali väylä alamäkeen puukujaa pitkin vasemmalle lopuksi oikealle kaartaen kori pienellä metsäaukiolla ennen puroa.
15 62 3 pieneen alamäkeen puiden tekemän portin läpi heitettävä pirkko nautinto kahdella heitto väylällä keskimmäisten puiden ohi.
16 184 5 70 m suoraan ,josta väylä jakaantuu oikeaan 40m tai vasempaan 50m vaihtoehtoon koivikon taakse , josta pieneen ylämäkeen vasemmalle 
17 86 3 mando oikealla puolella, väylä kiertäen vasemman kautta jyrkkä oikealle alaspäin viettävään pieneen mäkeen, jossa kori puiden suojassa 
18 100 3 suoraan ja aavistus vasemmalle puukujaa pitkin ja loppuun oikealle fade ja 100m forella on korissa :)
19 139 3 urheilukentällä 110m aitojen lähtöviivalta kentän yli ristikulmaan heitettävä liidätys väylä, kori vasemmassa takakaarteessa.
20 135 3 urheilukentällä kuulutus kopin vierestä maalialueelta kentän yli ristikulmaan heitettävä liidätys väylä, jossa kori on moukari ringin sisällä.
      väylät 19 ja 20 menevät ristiin, joten varovaisuutta avaus pelin kanssa. 
  2074 66  

Kierrokset 1 ja 2: Veikkola20am

Veikkola 18 väyläinen rata pienin muutoksin lisättynä kahdella väylällä urheilukentän alueelle.

 

vaihteleva metsä nautinto korkeuseroineen

 

huomioi kilpailussa poiketen normaali versiosta väylä 6 ja 11 ovat par4 ja väylä 12 par5. 

väylät 19 ja 20 sijaitsevat urheilukentällä.

radan par 66 

 

Väylät

# Kisa# Par Pituus (m)
1 1 3 81
2 2 3 69
3 3 3 84
4 4 3 97
5 5 3 85
6 6 4 114
7 7 3 112
8 8 3 88
9 9 3 74
10 10 3 93
11 11 4 123
12 12 5 178
13 13 3 66
14 14 3 104
15 15 3 62
16 16 5 184
17 17 3 86
18 18 3 100
19 19 3 139
20 20 3 135